Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Panorama Lubelska | 06-10-2015

Scroll to top

Top

Brak komentarzy

Projekt “Wenus jest Przedsiębiorcza”

Aleksandra Biszczad

Ruszył nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie „Wenus jest Przedsiębiorcza” ogłoszony przez Fundację „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Projekt skierowany jest do kobiet w wieku od 15 do 30 lat, zamieszkałych  na terenie powiatów województwa lubelskiego: bialskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, m. Biała Podlaska, m. Chełm, m. Zamość, opolskiego, parczewskiego, radzyńskiego, świdnickiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego. Warunkiem jest chęć podjęcia działalności gospodarczej,  które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej / nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów.

Projekt skierowany jest do:
•    23 kobiet bezrobotnych,
•    11 kobiet nieaktywnych zawodowo,
•    22 kobiet zatrudnionych.

Priorytetowo będą traktowane kobiety:
•    w wieku 15 – 30 lat,
•    wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.

Pierwszy nabór formularzy rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 27.12.2013 r. do 03.01.2013r. w godz. od 8.00 do 16.00.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w biurze projektu:

„Wenus jest Przedsiębiorcza”:
Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
tel.(081) 470 09 00,
fax. (081) 470 09 30
e-mail: wenusjestprzedsiebiorcza@fpcp.org.pl

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty/kuriera, za dzień złożenia dokumentów uważa się dzień wpływu do biura projektu.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i dokumenty rekrutacyjne są dostępne do wglądu w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.fpcp.org.pl  w zakładce projekty: „Wenus jest Przedsiębiorcza” -  dokumenty http://fpcp.org.pl/wenus/index.php/dokumenty .

Udostępnij

Komentarze

komentarzy

Skomentuj.